Tavoitteemme

 • Aktiivinen ja tasavertainen yhteishuolto.
 • Eronneiden vanhempien lapsien mahdollisuus kahteen kotiin.
 • Vuorotteleva asuminen todelliseksi vaihtoehdoksi.
 • Vanhempien yhteinen päätöksenteko lasten asioissa.
 • Viranomaiskäytännöt kohti molempien huoltajien huomioimista.
 • Yhdenmukaisuus elatusten jakamisessa.

kevat13 113

Toimintasuunnitelma 1.1.2018–31.12.2019

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää eronneiden vanhempien oikeuksia ja tietämystä eron jälkeisessä vanhemmuudessa.

Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii ammattimaistamaan toimintaansa tavoitteenaan olla erovanhemmuuden etujärjestö Suomessa

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana järjestetään kaksi avointa jäsentapaamista. Vähintään toiseen jäsenkokoukseen pyritään saamaan kiinnostava alustuspuheenvuoro.

Toimikauden aikana hallitus valmistelee yhdistyksen säännöt, jotka on tarkoitus hyväksyä erillisessä sääntökokouksessa.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa.

Jäsenistö

Tulevana toimintakautena panostetaan jäsenten hankintaan. Jäseniä hankitaan systemaattisella ja kattavalla tiedottamisella hyödyntäen mm. sosiaalisen median kanavia kattavasti. Tällaisia kanavia ovat yhdistyksen

 • www-sivut
 • Facebook-ryhmät
  • jo olemassa olevat ryhmät mm. Hyve ry:n ryhmä ja Vuoroviikkovanhemmat-ryhmät
  • muut ryhmät, joissa todennäköisesti on toiminnasta kiinnostuneita
 • Twitter-tili
 • Instagram-tili

TALOUS

Yhdistys on toiminut täysin ilman rahoitusta. Tulevana kautena kartoitetaan erilaiset tahot, jotka voivat rahoittaa yhdistyksen toimintaa. 

Jäsenmaksujen perintää tehostetaan.

Taloudesta pidetään kirjanpitoa yhdistyslain vaatimalla tavalla.

TOIMINTA

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Toimintakaudella 2018-2019 pyritään osallistumaan yhdistyksen toimintaa tukeviin tapahtumiin.

Yhdistyksen nimissä yritämme tavata mahdollisimman monta yhteiskunnallista päättäjää.

Yhdistys tuottaa lausuntoja valmisteilla oleviin lakiesityksiin, jotka sivuavat yhdistyksen toiminta-alaa.

Toiminnan systematisointi

Yhdistyksessä on käynnissä toiminnan systematisointi, johon kuuluu toiminnan tehostaminen sekä yhdistysten eri henkilöiden tehtäväjaon selkeyttäminen. Toiminnan systematisointiin kuuluu pidemmällä aikavälillä myös rahoituksen hakeminen toiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi, Parhaan tuloksen toiminnan käynnistämiseksi takaisi pää-/sivutoiminen työntekijä.

Sääntöuudistus

Toimikauden aikana yhdistyksessä käydään läpi yhdistyksen säännöt ja tarpeen vaatiessa muutetaan sääntöjä toiminnan kehittämistarpeita vastaaviksi. Hallitus muodostaa tätä varten sääntötyöryhmän. Työryhmän saatua työnsä valmiiksi säännöt ennakkotarkastetaan ja tehdään mahdolliset tarvittavat muutokset ennen sääntöjen muuttamiseksi koolle kutsuttavaa yhdistyksen kokousta.

Koulutukset

Osana toiminnan systematisointia kartoitetaan mahdollisuuksia järjestää koulutusta ja/tai keskustelutilaisuuksia eronneiden vanhempien tueksi ja tiedon lisäämiseksi.

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Pyrimme näkymään medioissa haastattelujen ja mielipidekirjoitusten muodossa.

Medianäkyvyyttä haemme myös medialle toimitetulla tiedotteilla, jotka julkaistaan myös yhdistyksen käytössä olevilla sosiaalisen median kanavilla.

Yhdistys ylläpitää ja kehittää voimakkaasti omaa verkkoviestintää joihin kuuluu perinteiset verkkosivujen lisäksi sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook, Twitter ja Instagram.

Sisäinen tiedottaminen

Toimikauden aikana otetaan käyttöön yhdistyksen toiminnasta kertova jäsenkirje. Jäsenkirje on tarkoitus julkaista jäsenistölle kolmesti vuodessa. Lisäksi tiedottamisessa käytetään sähköpostia.

Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään sähköpostitse sekä julkaistaan jäsenkirjeessä. Kokousmateriaali tullaan jatkossakin toimittamaan sähköisesti.

LOPUKSI

Tulevana toimikautena Hyve ry pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä sekä jatkamaan hyvälle alulle saatua kehitystyötä suomalaisen erovanhemmuuden parhaaksi.

Hyvä erovanhemmuus ry
Helsingissä 16.6.2019


HYVÄ EROVANHEMMUUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017–2018

1. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on Yhden vanhemman perheiden liitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimien edistää erolasten hyvinvointia, erovanhempien ja heidän uusien kumppaneidensa yhteistyötä lapsen parhaaksi ja lapsen oikeuksien toteutumiseksi parisuhteen päätyttyäkin sekä lisätä keskustelua vanhempien eron jälkeisestä hyvästä vanhemmuudesta asettamatta vastakkain lapsen biologisia tai sosiaalisia vanhempia tai miehiä ja naisia.

2. Toimintakausi 2017–2018
Yhdistyksen toimintakausi 2017–2018 kattaa vuosikokousten välisen ajan, alkaa 24.9.2017.

3. Toiminta
Toimintakaudella 2017-2018 pyritään osallistumaan yhdistyksen tarkoitukseen liittyviin tapahtumiin ja tapaamaan päättäjiä samaan tapaan kuin aiemminkin. Osallistumme kansainvälisen vieraannuttamispäivän tapahtumaan huhtikuussa 2018 Helsingissä.

4. Media
Pyrimme näkymään medioissa haastattelujen ja mielipidekirjoitusten muodossa ja ylläpidämme omaa nettisivuamme totuttuun tapaan. Pyritään tehostamaan Twitter-tilin toimintaa.

5. Jäsenet ja muu toiminta
Toimintavuoden aikana pyrimme järjestämään vähintään kaksi jäsentapaamista, joista toinen vieraannuttamisen vastaisen päivän ja toinen vuosikokouksen yhteydessä.
Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan.
Näkyvyyttä netissä ja sosiaalisessa mediassa pyritään tehostamaan.