Toiminta

Hyvä erovanhemmuus ry korosti lapsen etua v. 2018 uudistuksessa olleen lapsenhuoltolain valmistelussa.

Lausuntopalvelu.fi:sta voit lukea, mitä Hyvä erovanhemmuus ry ehdotti: vieritä Lapsenhuoltolain uudistaminen -sivun loppuun kohtaan ”Lausunnonantajien lausunnot: 75” -> Valitse Hyvä erovanhemmuus ry.

Lisätietoja:


HYVÄ EROVANHEMMUUS RY TOIMINTAKERTOMUS 2017–2018

1. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on Yhden vanhemman perheiden liitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimien edistää erolasten hyvinvointia, erovanhempien ja heidän uusien kumppaneidensa yhteistyötä lapsen parhaaksi ja lapsen oikeuksien toteutumiseksi parisuhteen päätyttyäkin sekä lisätä keskustelua vanhempien eron jälkeisestä hyvästä vanhemmuudesta asettamatta vastakkain lapsen biologisia tai sosiaalisia vanhempia tai miehiä ja naisia.

2. Toimintakausi 2017–2018

Hyvä erovanhemmuus ry:n vuosikokous ja sen jälkeen hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 24.9.2017 Helsingissä. Toimintakausi alkoi 24.9.2017 ja päättyi 30.9.2018

Hallituksen jäsenet olivat:

  • Vesa Mäki (pj, jäsenrekisteri)
  • Ari-Martti Hopiavuori (vpj)
  • Pekka Pere (sihteeri, rahastonhoitaja)
  • Margit Koivumaa
  • Kaj J. Christian Mönkkönen

Toimintakaudella 2017-2018 pyrittiin osallistumaan yhdistyksen tarkoitukseen liittyviin tapahtumiin ja tapaamaan päättäjiä mm. osallistumaan kansainvälisen vieraannuttamispäivän tapahtumaan huhtikuussa 2018 Helsingissä. Pyrkimyksenä oli näkyä  medioissa haastattelujen ja mielipidekirjoitusten muodossa.

Resurssien vähäisyyden vuoksi medianäkyvyys ei lisääntynyt, tapaamisia ei järjestetty eikä vieraannuttamispäivään kyetty kaudella 2017-2018 osallistumaan.

3. Sidosryhmätoiminta

Ari-Martti Hopiavuori osallistui yhdistyksen edustajana tapahtumassa Erofoorumi 2018 (22.3.2018) ja toimi liittokokousedustajana Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n liittokokouksessa (19.5.2018).

4. Viestintä

Sähköposti

Yhdistykseen saa yhteyden sähköpostitse info@hyvaerovanhemmuus.fi. Sähköpostia seurasi Vesa Mäki.

Nettisivut

Hyve ry:n nettisivun domainia http://hyvaerovanhemmuus.fi ei saatu siirrettyä WordPressiin https://hyvaerovanhemmuus.wordpress.com/ tälläkään toimikaudella resurssien vähäisyyden vuoksi. WordPress-sivun ylläpitoa ja kehittämistä ei tästä syystä ole koettu järkeväksi.

Vanhan nettisivun toiminta katkesi joulukuussa 2016 palveluntarjoajan tekemien päivitysten jälkeen. Uudet ohjelmistot eivät enää tukeneet vanhaa Joomla-versiota jonka päälle nettisivusto oli rakennettu. Vanhat tiedostot on edelleen tallessa. Edellisellä Hyve Ry:n toimintakaudella Vesa Mäki palautti perustiedot ja keskeisimmät dokumentit perustamisesta  vuoteen 2012 sivustolle http://hyvaerovanhemmuus.fi/. Edellisellä toimintakaudella Margit Koivumaa loin uuden nettisivuston osoitteeseen https://hyvaerovanhemmuus.wordpress.com/

Facebook

Facebook-ryhmä “Hyvä erovanhemmuus Ry”

Lisäksi yhdistyksellä on Facebook-ryhmä Hyvä erovanhemmuus Ry https://www.facebook.com/groups/hyvaerovanhemmuus/, jonka jäsenmäärä 47.

Ryhmän kuvauksena Facebookissa on: “Hyvä erovanhemmuus ry (HyvE) tarkoituksena on edistää erolasten hyvinvointia, erovanhempien ja heidän uusien kumppaneidensa yhteistyötä lapsen parhaaksi, lapsen oikeuksien toteutumiseksi parisuhteen päätyttyäkin sekä lisätä keskustelua vanhempien eron jälkeisestä hyvästä vanhemmuudesta asettamatta vastakkain lapsen vanhempia tai heidän puolisoita tai miehiä ja naisia.”

Facebook-ryhmä “Vuoroviikkovanhemmat”

Margit Koivumaa on myös ylläpitänyt jo ennen Hyvä erovanhemmuus ry:n toimintaan osallistumistaan perustamaansa vuoroviikkovanhempien tukena on toimivaa Vuoroviikkovanhemmat -Facebook-ryhmää https://www.facebook.com/groups/vuoroviikkovanhemmat/.

Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joilla on lapset vuoroviikoin tai niille, jotka vasta harkitsevat vuoroasumisjärjestelyä. Ryhmä on suljettu: Kuka tahansa voi nähdä ryhmän ja sen jäsenet. Vain jäsenet näkevät julkaisut ja vain jäsenet voivat julkaista tässä ryhmässä. Ryhmään liittymisehtona on esiintyminen omalla nimellä. Jäsenmäärä 1.9.2018 oli 271.

Ryhmässä on tiedotettu Hyvä erovanhemmuus ry:n toiminnasta, vaikka ryhmä sinänsä onkin yhdistyksen toiminnasta riippumaton.

Twitter-tili Hyve ry

Kesäkuussa 2015 luodulla Hyvä erovanhemmuus ry:n Twitter-tilillä (https://twitter.com/HyvE_Ry) ei ole juurikaan toimintaa. Tilin käyttäjätunnus ja salasana on tiedossa hallituksen jäsenillä. Toimivin ja käytetyin hashtag on “vuoroasuminen”, jolla myös twiitit on pääosin jaettu. Kauden 2017-2018 toimintasuunnitelmaan kuulunutta Twitterin käytön tehostamista ei juurikaan tapahtunut, vaan toimintakaudella 2017-2018 twiittaamisessa on ollut vilkastumista Erofoorumin aikaan maaliskuussa 2018.

Muu toiminta

Vesa Mäki ja Pekka Pere ovat pitäneet yhteyttä kansainväliseen Colibri Europe -verkostoon (http://www.childefenders.com/) ja yhdistys on verkoston jäsen.

Hyvä erovanhemmuus ry osallistui lapsenhuoltolain uudistamisesta annettuun lausuntokierrokseen lausunnollaan. Yhdistyksen lausunnossaan mainitsemat asiat oli huomioitu hyvin Sosiaali- ja terveysministeriössä lausuntojen pohjalta tehdyssä selvityksessä vuoroasumisen vaikutuksista sosiaalietuuksiin ja myös hallituksen esityksessä laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Työtä on silti hyvän erovanhemmuuden eteen paljon tehtävänä.

5. Jäsenrekisteri, -tapahtumat ja -hankinta

Jäsenhankintaan ei ole ollut resursseja, joten jäsentiedotteita tms. ei ole lähetetty.

Jäsenrekisterin ylläpitäjäksi nimettiin Margit Koivumaa, jota ei ehditty toimintakauden aikana perehdyttää jäsenrekisterin ylläpitoon. Näin ollen jäsenrekisteristä vastasi yhä Vesa Mäki.

Toimintakauden 2017-2018 aikana pyrittiin järjestämään vähintään kaksi jäsentapaamista, joista toinen vieraannuttamisen vastaisen päivän ja toinen vuosikokouksen yhteydessä. Myös jäsenhankintaa oli tarkoitus tehostaa mm. nettinäkyvyyttä lisäämällä. (ks. toimintasuunnitelma 2017-2018). Resurssien vähäisyydestä johtuen suunnitelmaa ei kyetty toteuttamaan.

Vantaalla 29.9.2018
Ari-Martti Hopiavuori


HYVÄ EROVANHEMMUUS RY TOIMINTAKERTOMUS 2016–2017

1. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on Yhden vanhemman perheiden liitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimien edistää erolasten hyvinvointia, erovanhempien ja heidän uusien kumppaneidensa yhteistyötä lapsen parhaaksi ja lapsen oikeuksien toteutumiseksi parisuhteen päätyttyäkin sekä lisätä keskustelua vanhempien eron jälkeisestä hyvästä vanhemmuudesta asettamatta vastakkain lapsen biologisia tai sosiaalisia vanhempia tai miehiä ja naisia.

2. Toimintakausi 2016–2017
Yhdistyksen toimintakausi 2016–2017 kattaa vuosikokousten välisen ajan, eli tänä vuonna ajanjakson 19.7.2016–24.9.2017. Hyvä erovanhemmuus ry:n vuosikokous ja sen jälkeen hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 19.7.2016 Helsingissä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Mäki ja hallituksen muiksi jäseniksi Teemu Suominen, Pekka Pere, Margit Koivumaa ja Ritva Mikkola. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Teemu Suominen. Hallitus pitää yhteyttä sähköpostitse ja keskusteluryhmassa Facebook-Messengerissä.

3. Toimintaa
Nettisivuston toiminta katkesi joulukuussa 2016 palveluntarjoajan tekemien päivitysten jälkeen. Uudet ohjelmistot eivät enää tukeneet vanhaa Joomla-versiota jonka päälle nettisivusto oli rakennettu. Vanhat tiedostot on edelleen tallessa. Vesa Mäki palautti perustiedot ja keskeisimmät dokumentit perustamisesta vuoteen 2012 sivustolle
http://hyvaerovanhemmuus.fi/
Margit Koivumaa on luonut uuden nettisivuston osoitteeseen https://hyvaerovanhemmuus.wordpress.com/
Margit Koivumaa on toiminut aktiivisesti Facebook-ryhmässä ”Vuoroviikkovanhemmat”.
Pekka Pere organisoi vuoroasumisseminaarin 9.4.2017.
Vesa Mäki ja Pekka Pere ovat pitäneet yhteyttä kansainväliseen Colibri-verkostoon
http://www.childefenders.com/ ja yhdistys on verkoston jäsen http://www.childefenders.com/members

4. Jäsenet ja muu toiminta
Tiedotus jäsenille on hoidettu sähköpostitse lähetettävillä jäsentiedotteilla.
Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut toimintakaudella 15 euroa.

Helsingissä 24.9.2017
Vesa Mäki